חברים יקרים

הקשת הדמוקרטית המזרחית הקימה בלוג זה בכוונה להפוך את השיח החברתי לשיח דינמי , חי ובועט. על כן נשמח לתגובות , ביקורות ורעיונות .

קריאה מהנה

יום שלישי, 23 באוגוסט 2011

נייר עמדה/ הקשת הדמוקרטית המזרחית על משבר הדיור כפי שהוגשה לוועדת טרכטנברג

הקשת הדמוקרטית המזרחית קוראת לצדק חלוקתי במשאבי המדינה וקוראת למימוש רוח בג"צ הקרקעות אותו הגישה הקשת ודורשת לצדק חלוקתי של קרקעות המדינה. אחד מהמפתחות העיקריים למצוקת הדיור במדינת ישראל הוא חלוקה צודקת של קרקעות המדינה. אוכלוסיות רבות נהנות מפריבילגיות קרקעיות הקשורות לעבר החקלאי שלהן וכיום מצליחות לממש לעצמן ולבני משפחתן חיים בבתים ולעיתים בנחלות קרקעיות בחסות המדינה. הקרקעות החקלאיות שניתנו לקיבוצים ולמושבים למטרות חקלאיות או אחרות יכולות וצריכות להיות חלק מהפתרון הכולל לבעיית הדיור בישראל. קריאת הקשת הדמוקרטית המזרחית לפני יותר מעשור של האדמה הזאת גם שלי רלוונטית היום ואף יותר לאור התעוררות המחאה והמשבר הקיומי בו חיים רבים מאזרחי ואזרחיות המדינה הזאת.
מדינת ישראל מחויבת לאזרחיה ואת אדמות המדינה ניתן להסב גם לבניית בתים ודירות. כאשר מדברים על בניית דירות בוודאי יש לדרוש כי המדינה תמלא את חלקה החשוב בבניית דירות של דיור ציבורי, לא רק כי יש לחזור ולבנות דירות למען זכאי הדיור הציבורי אלא כי יש לשנות את החשיבה של הזכאות ולאפשר למגוון רחב של אזרחים ואזרחיות להיות זכאים לדיור ציבורי בהתאם להכנסתם. יש לשבור את הקשר הקיים היום בין עוני או השתכרות נמוכה לבין זכאות לקורת גג. הזכות למגורים היא זכות יסוד ועל מדינת ישראל לקחת אחריות על הזכות הזו ולאפשר לאזרחיה לממשה בכבוד.
הקשת הדמוקרטית המזרחית קוראת לבחון היטב את הפתרונות המוצעים ובשום פנים ואופן לא לקבל פתרונות על חשבונן של אוכלוסיות מוחלשות יותר. הרעיון של ג'נטריפיקציה או בשמה הידוע יותר – הכנסת אוכלוסיות חזקות הוא פתרון של גרוש אוכלוסיות מוחלשות ויש לומר זאת בפה מלא ולמנוע כל ניסיון לפתור את המשבר על גבן. הפתרון הזה, שכבר נישא בפיהם של פוליטיקאים ו"מומחים" הוא פתרון בזק, לרוב גזעני ושטחי שנועד לתת מענה גם לאוכלוסיות מעמד הביניים וגם לצורך הקמאי בסילוקן של אוכלוסיות מוחלשות ממרכזי הערים. הרעיון של בניית דירות למעמד הביניים בשכונות העוני יכול להתקבל רק כאשר בד בבד נבנות דירות לדיור ציבורי בשכונות היוקרה. אם מחליטים לעשות אינטגרציה, יש לעשותה לא רק בכיוון אחד אחרת בבירור מדובר במהלך של ג'נטריפיקציה.

אין תגובות: