חברים יקרים

הקשת הדמוקרטית המזרחית הקימה בלוג זה בכוונה להפוך את השיח החברתי לשיח דינמי , חי ובועט. על כן נשמח לתגובות , ביקורות ורעיונות .

קריאה מהנה

יום שישי, 23 באפריל 2010

הקשת הדמוקרטית המזרחית – הודעה לעיתונות

הקשת הדמוקרטית המזרחית מברכת על בירור הפרטים בעסקת אפרתי -דנקנר, עסקה, שתוצאותיה הניבו את אחת המשפחות העשירות בישראל.

הקשת טוענת כבר 8 שנים כי מדובר בגזל שיטתי של אוצרות המדינה ובעוול חברתי קשה כלפי כל אזרחי ישראל

הקשת שבה ומדגישה כי קרקעות המדינה הן של כולנו!

כבר בשנת 2003 הגישה הקשת הדמוקרטית המזרחית יחד עם החברה להגנת הטבע עתירה כנגד עסקת בריכות המלח


מאז הנושא נמצא בהליכים משפטיים ובעקבות בירור הפרטים בעסקה, הקשת מקווה שהאמת תצא לאור ותהווה התראה כנגד עסקאות שנרקמות בין בעלי הון ושלטון למכירת נכסי המדינה.


לפרטים נוספים:

משה קריף, הקשת הדמוקרטית המזרחית, 052-2514931

יעל בן יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית, 050-7717012


ב- 22 באוקטובר 2003, אישרה מועצת מקרקעי ישראל את ההסכם עם חברת תעשיות המלח שבבעלות משפחת דנקנר. ההסכם אפשר שינוי ייעוד של 2000 דונם שבבעלות משפחת דנקנר, ששימשו להפקת מלח בעתלית ובאילת, לבנייה למגורים. על-פי הסכם זה, יקבלו תעשיות המלח 30% מזכויות הבנייה באילת ו- 50% מזכויות הבנייה בעתלית עם שינוי ייעוד הקרקע, בגין פינוי הבריכות לאידוי מלח הנמצאות על קרקעות אלו. כתוצאה מאישור שינוי הייעוד תשלשל משפחת דנקנר לכיסה עשרות מיליוני שקלים. מדובר היה בעסקה שערורייתית וחסרת תקדים הן ביחס להיקף הקרקע והן ביחס לשווייה. היועץ המשפטי לממשלה התנגד בחריפות לאישור ההסכם במועצת מנהל מקרקעי ישראל ואף טען כי איננו מוצא שום הצדקה בגבולות הסבירות לקיומה של עסקה המעניקה לתעשיות המלח זכויות בנייה חורגות. עוד מצא היועץ המשפטי ליקויים חמורים בקביעת הנהלים ובסדרי קבלת ההחלטות במינהל בכל הנוגע לעסקה זו.

עסקת דנקנר עמדה בניגוד גמור לכללי המינהל הציבורי התקין ולעקרון הצדק החלוקתי ביחס להקצאת הקרקעות במדינת ישראל, עיקרון שהקשת הדמוקרטית המזרחית חרטה על דגלה ואשר אומץ על-ידי בית המשפט העליון בפסיקת בג"ץ הקשת הדמוקרטית המזרחית (בג"צ 244/00).

באוגוסט 2002, בעקבות עתירה שהגישה הקשת הדמוקרטית המזרחית, קבע בית המשפט בפסק דין תקדימי (בג"צ 244/00) כי על מינהל מקרקעי ישראל, כנאמנו של הציבור לנהל את מקרקעי המדינה תוך שמירה על אינטרס הציבור בהם, לרבות שמירה על המקרקעין לתועלת הציבור כולו, כולל הצורך להימנע ממתן טובות הנאה בלתי מוצדקות במקרקעין לאחרים. בנוסף, קובע בית המשפט כי מינהל מקרקעי ישראל, ככל גוף ציבורי, מחויב לנהוג בשוויון ולשקול שיקולים של צדק חלוקתי, קל וחומר כשמדובר על משאב מוגבל ורב-ערך כמו קרקע.

עיסקת דנקנר היוותה הענקת טובת הנאה בלתי מוצדקת מנכסי המדינה. מינהל מקרקעי ישראל כנאמן הציבור חילק "מתנות" למשפחת דנקנר מבלי שקיים צורך ציבורי כלשהו, עניין שהיועץ המשפטי לממשלה הדגיש בחוות הדעת המשפטית שהכין בנוגע לעסקת דנקנר.

הקשת הדמוקרטית המזרחית תמשיך ותאבק למען עקרונות הצדק החלוקתי בהקצאת מקרקעי ישראל לטובת כלל תושבי מדינת ישראל.

אין תגובות: